Yenilenebilir enerji kaynakları dedikleri şey nedir?

Yenilenebilir enerji kaynakları, sürekliliği olan doğal olarak var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Yararlanabileceğimiz yenilenebilir enerji kaynakları için güneş ışığı, rüzgar, su, biyolojik süreçler ve jeotermal olarak sıralanabilir.


Temel olarak enerji kaynağı, tükenme hızından daha çabuk veya aynı hızda kendini yenileyebiliyorsa bu kaynağa yenilenebilir enerji denir. Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük miktardır. En genel yenilenebilir enerji şekli de güneşten gelendir.


Yenilenebilir enerji kaynaklarının kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir. Ancak fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında teorik olarak yenilenebilirdir ama çok fazla kullanılması nedeniyle yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bunu unutmamız gerekir🌱


Yenilenebilir enerji kaynaklarını şöyle sıralayabiliriz,


💧Hidroelektrik enerji: Nehirlere kurulan barajlar sayesinde suyun hareketinden faydalanılarak elektrik enerjisi üretilir. Dünya enerjisinin % 20′si hidroelektrik santrallerde üretilir.


🏔️Jeotermal enerji: Yeraltında magmada artan sıcaklık ile yeraltı sıcak sularından ve buhardan yararlanılarak elde edilen enerji türüdür. Jeotermal buharın gücü ile elektrik enerjisi de üretilebilir. Jeotermal enerji kullanımı çevreye ve atmosfere atık madde verilmesine neden olmaz yani temiz bir enerji türüdür. Örneğin, İzlanda gibi çok soğuk ülkelerde caddeleri ve sokakları ısıtmak için kulllanılmaktadır. 


☀️Güneş enerjisi: Güneş, öbür yenilenebilir enerji kaynaklarının da temelidir. Güneş pilleri ışık enerjisini emerek elektrik enerjisine dönüştürür. Dünyanın yörüngesindeki uydular ihtiyaç duydukları elektrik enerjisini güneş panellerindeki güneş pillerinden alır. Güneş’in Dünya’ya gönderdiği bir günlük enerji, tüm insanlığın bir gün boyunca ihtiyaç duyacağı enerjinin neredeyse on bin katıdır.


🌪️Rüzgar enerjisi: Her ne kadar rüzgar enerjisi kullanımı son yıllarda artmışsa da aslında çok eskiden beri kullanılıyordu. Rüzgarın hareket enerjisinden geçmişte yel değirmenleri ile yararlanılıyordu. Günümüzde ise rüzgar jeneratörleri ile elektrik enerjisi üretiliyor. Ülkemizde özellikle Ege Bölgesi'nde rüzgar enerjisinden yararlanılmaktadır.


💩Biyokütle (bitki ve hayvan atıkları) enerjisi: Bitki ve hayvan atıklarından yararlanılarak elde edilen enerjiye biyokütle enerjisi adı verilir. Örneğin çiftlik hayvanlarının dışkıları, ekinler, ölü ağaçlar, odun parçaları, talaş vb. maddeler yakıldığında çıkan gazlar işlemden geçirilerek enerji elde edilebilir. Ülkemizde ve dünyanın pek çok noktasında toplanan çöpler ısıl işlemden geçirilerek biyokütle enerjisine dönüştürülmektedir.

☝️Çevrende atıkların ayrı ayrı kutulara atılmasını sağlayarak buna destek olabilirsin. 


🌊Dalga enerjisi: Denizler ve okyanuslardaki dalga ve gel-git olaylarından yararlanarak üretilen enerjiye dalga enerjisi denir. Bu potansiyelin elektrik enerjisine dönüştürülmesi biraz zorlu ve pahalı bir işlem gerektirdiğinden bu enerji aktif olarak kullanılamamaktadır fakat potansiyelin kullanılması için pilot projeler başlatılmıştır. Bu projeler planlanırken yerel kıyı ekolojisi göz önünde bulundurulmalı, gemicilik, balıkçılık gibi sektörlerin nasıl etkileneceği de değerlendirilmelidir.

☝️Yoksa önü alınmaz ekolojik zararlara sebep olabiliriz.


⛏️Hidrojen enerjisi: Kömür, doğalgaz gibi fosil kaynakların yanı sıra sudan ve biyokütleden de elde edilen hidrojen, enerji kaynağından çok bir enerji taşıyıcısı olarak düşünülmektedir. Hidrojen yakıt hücresi, hidrojen ve oksijeni elektrik, ısı ve su üretmek için kullanır. Yakıt hücreleri binaların ısıtılması ve elektrik ihtiyacının karşılanması veya elektrik motorlu taşıtlar konusunda gelecek vadeden bir teknolojidir.
Sıvı hidrojen, 1970′leden beri uzay mekiklerinde yakıt ve elektronik sistemleri çalıştırmak için kullanılmaktadır. Enerji üretiminden sonra açığa çıkan artık madde olan sudan ise mekikteki astronotların su ihtiyacı karşılanmaktadır.

☝️Bunları not al ve bu fikirlerle sen neler yapabilirsin, bunu bir düşün!