STEM NEDİR?

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematichs) Eğitimi; fen bilgisi, teknoloji, mühendislik ve matematik dallarının birbiriyle entegre olarak öğretilmesini içeren ve okul öncesinden başlayarak tüm eğitim hayatını kapsayan, öğrencilerin yetkinliklerinin ve yaratıcılıklarının farkına vararak kendilerini geliştirmelerini sağlayan aynı zamanda pratik ve yenilikçi düşünmeye iten bir eğitim yaklaşımıdır.

Kişilerin üretken olabilmeleri için gerekli olan altyapıyı sağlayan STEM Eğitimi disiplinler arası bir yaklaşımdır, zira fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki çalışmalar bu güne kadar farklı birimlerde yürütülse de birbirlerinden ayrı oldukları düşünülemez. STEM Eğitimi bu alanlardaki teorik bilgileri birleştirir, bütünleştirir, uygulamalar ile somut ürünlere dönüştürür.

STEM Eğitim modeli ile öğrenciler karmaşık soruları pratik yoldan çözmeyi öğrenir, küresel konuları araştırır, dünya sorunlarına çözümler getirmek için fen, teknoloji, mühendislik, matematik disiplinlerini bir bütün olarak öğrenir, uygular. STEM Eğitimi aynı zamanda Bilişim çağında yaratıcılıklarını ve yetkinliklerini kullanacak bireyler yetiştirerek birçok alanda gelişme sağlayıp ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.