Siber zorbalık nedir, ne yapabiliriz?

Siber zorbalık, okullarda ve biz gençler arasında yaygınlaşan ciddi bir tehlike. Bunu tehlike olarak görüyoruz. Çünkü, siber zorbalık bizi yapmak istemediğimiz şeylere iten, bizi yapmak istemediğimiz şeyler konusunda onları yapmaya yönelik zorunda bırakan bir tür şiddet biçimi. Özellikle sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla siber zorbalığa maruz kalan kişi sayısı da artıyor. Peki siber zorbalık nedir?


Siber zorbalık iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey veya gruba, özel ya da tüzel bir kişiliğe karşı yapılan teknik veya ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarının tümü olarak tanımlanıyor. Kısaca siber zorbalık bir ya da birden fazla kişinin elektronik iletişim araçlarını kullanmak suretiyle belirli bir zaman içerisinde ve sürekli olarak, kendisini savunma gücüne sahip olmayan bir kişiye yönelik gerçekleştirilen kasıtlı ve saldırı içeren davranışlardır.


Siber zorbalıkta öfke dolu kırıcı mesajlarla alay etme, sataşma, tehdit etme gibi davranışlar bu zorbalığa örnek gösterilirken sahte hesaplarla özel bilgileri ele geçirme ya da bunları yaymaya çalışmak gibi durumlarla da sıkça karşı karşıya kalınır. Örneğin, rahatsız olduğunuz bir arkadaşınızın, onu uyarmanıza rağmen size bir yolunu bulup, sürekli mesajlar atması bir siber zorbalıktır.


Siber zorbalığın görülme biçimlerini, online kavga, zarar verme, asılsız haber, başka kimliğe bürünme, başkasının bilgilerini internet ortamında izinsiz kullanma, dışlama, tehdit ve siber taciz olarak sıralayabiliriz. Bu gibi davranışlarla karşılaştığınızda önce ailenize, yakınınızdaysa öğretmeninize ve en yakın emniyet birimine başvurunuz. Çünkü, siber zorbalık bir şiddet türüdür ve suçtur.


Siber zorbalığa karşı alınacak önlemler

-Siber zorbalıkla karşılaştığınızda eğer alabiliyorsanız o içeriklerin bir kopyasını kaydederek ailenize ve öğretmeninize başvurunuz,

 

-Sizi tehdit eden, dışlayan, ötekileştiren, uygun bulmadığınız bir içeriğe lütfen cevap vermeyiniz, sohbeti devam ettirmeyiniz,

 

-Aileniz, arkadaşlarınız ve öğretmenlerinizle iş birliği yapınız ve siber zorbalığın ne olduğunu, neler yapılması gerektiğini onlarla da konuşunuz,

 

-Sınırları olmayan ve aslında ihtiyacınız olmayan bir teknolojik araçtan uzak durmaya gayret ediniz,

 

-Ve unutmadan Bilim ve Teknolojide Kız Çocuklar'a onların izni olmadan kimse bir şey yaptıramaz. Çünkü, onlar bunun bir suç olduğunu bilir.