Eski su şişelerinden uçak yakıtı üretilebilir.
Günümüzde tüm uçaklar kerosenle, yani petrol gibi fosil yakıt kökenli bir yakıtla çalışıyor. Bu nedenle de uçak yakıtının doğaya bıraktığı karbondioksit hiç de iyi değil. Bilim insanları uçak yakıtını çevre dostu hale getirmek için alternatif yakıtlar ve keroseni bitki atıkları veya çöp gibi biyolojik ham maddelerden elde etmenin yollarını arıyor. Washington Eyalet Üniversitesi’nden Yayun Zhang ve ekibi şimdi alternatif bir çözüm sundu. Araştırmacıların geliştirdikleri yöntemle, plastik atık kimyasal olarak dizel veya uçak yakıtına dönüştürülebiliyor. Yöntemin özü, aktif karbon varlığında polietilen ve diğer plastiğin ısıtılmasına dayanıyor. Aktif karbon, plastik polimerlerin çeşitli küçük hidrokarbonlara ayrışmasını destekleyen bir katalizör görevini görüyor. Araştırmacılar deneylerde ilk önce pet şişeleri, plastik torbaları ve diğer plastik atıklarını pirinç tanesi büyüklüğünde parçaladı ve bu granülü aktif karbon tabakasına döktü. Daha sonra tümü oksijensiz ortamda 430 ila 580 derecede ısıtıldı. Isıtma sonucunda plastikler, hidrokarbon ve aralarında hidrojenin de bulunduğu çeşitli gazlar olarak ayrıştı. Sıvı reaksiyon ürünlerinin yüzde yüzü alkanlardan ve halka biçimindeki hidrokarbonlardan oluşur ki, bu da uçak yakıtları için tipiktir. İki hidrokarbon biçiminin oranı, asitliği ve sıcaklığı değişti-rilerek etkilenebilir. Yan ürünlerin de çıkarılması sonucunda kerosen ve yüzde 15 oranında dizelden oluşan bir karışım elde edilir. Yakıt ve yan ürün olarak ortaya çıkan ve değerlendirilebilen gazların kalitesi gayet iyi. “Plastik atığın içindeki enerjinin yüzde yüzünden yararlanabiliyoruz” diyor araştırmacılar. Yöntemin iyi tarafıysa şu: Aktif karbon piroliz işleminden sonra ayrıştırılarak yeniden kullanılabiliyor!


#STEM alanında çalışacak kız çocuklar için bu bir örnek. Doğayı kirletmeden daha neler yapılabilir, bir düşünün!

Kaynak: sci-news.com