Yeditepe Üniversitesi’nde “Yapay Zekâ Çalışma Grubu” kuruldu

Yeditepe Üniversitesi bünyesinde kurulan disiplinler arası "Yapay Zekâ Çalışma Grubu" öğrencileri bu alanda üretim yapmaya çağırıyor. Ekip üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Emin Erkan Korkmaz, Fizik Bölümü'nden Prof. Dr. Avadis Simon Hacınlıyan, Mimarlık Bölümü'nden Doç. Dr. Ece Ceylan Baba, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Serkan Şener, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Dionysis Goluaras ve Dr. Öğr. Üyesi Funda Yıldırım'dan oluşuyor. Yapay zeka üzerine bilimsel çalışmaların yaygınlaştırılmasına odaklanacak olan Yapay Zeka Çalışma Grubu bu konuda çeşitli sempozyum, panel ve çalıştaylar düzenlemeyi planlıyor.


Yeditepe Üniversitesi'nde yine bu kapsamda 2018-2019 akademik yılı itibariyle tüm lisans öğrencilerinin katılımına açık olan "Yapay Zeka Disiplinlerarası Çalışmalar" dersi rektörlük dersi olarak açılacak. Çalışma grubu akademisyenlerinin vereceği dersler "Yapay Zekâda Temel Yöntemler, Oyun Oynama, Evrimsel Hesaplama, Yapay Sinir Ağları, Derin Öğrenme, Yapay Zekânın Endüstriyel Uygulamaları, İnsan Robot Etkileşimi, Yapay Zekâ ve Tasarım, Yapay Zekâ ile Sanat Kompozisyonu, Yapay Zekâ Felsefesi, Yapay Zekânın Sosyal Etkisi, Yapay Zekâ Etiği" gibi ana başlıklardan oluşuyor. STEM alanında çalışacak kız çocuklar adına bölümün derslerini ve bu derslerden elde edilecek çıktıları heyecanla bekliyoruz!