Sağ eli ya da sol eli kullanmanın bilimsel bir gerekçesi var mı?

Bilim insanları insanları sağ elini kullananlar ya da sol elini kullananlar diye iki gruba ayırmaya karşı çıkıyor. Çünkü, bu ayrımı yapmak için somut bir standardın veya deneysel bir tanımın olmadığına inanıyorlar. Ancak gündelik yaşamda bu ayrım için kullanılan kriterler çeşitli kuramsal açıklamalara dayanır. İnsanların çoğu (yüzde 70-90 arası) sağ elini kullanır. Azınlıkta kalan (yüzde 5-30 arası) sol elini kullanır. Yüzdesi bilinmeyen bir grup insan ise iki elini de aynı oranda kullanır. Hangi elin kullanılacağı konusunda genetik bir atarımın olduğu biliniyor. Ancak bu kalıtsallık Mendel yasaları ile açıklanamaz ve genetikçiler tam olarak bu sürecin nasıl işlediği konusunda görüş birliği içinde değil. Ayrıca hangi elin kullanılacağının sosyal ve kültürel mekanizmaların etkisinde olduğu da biliniyor. Örneğin ilkokul öğretmenlerinin sol elini kullanan öğrencilerini, sağ ele geçmeleri için zorladığı biliniyor. Ayrıca bazı muhafazakar toplumlarda sol elini kullanan insan sayısının, daha özgürlükçü toplumlarda sol elini kullanan insan sayısından daha az olduğu biliniyor.

Bazı bilim insanları doğum sırasında yaşanan beyin travmalarına bağlı olarak “patolojik” solaklık vakalarına dikkat çekiyor. Bu arada başka bilim insanları da sol eli kullanmanın fetüs döneminde beynin gelişimi sırasında ortaya çıkan bazı aksaklıklardan kaynaklandığını belirtiyor. Özet olarak bilimsel alan insanların sağ ellerini niçin daha büyük bir ustalıkla kullandığı konusuna genel bir açıklama getirebilirken, sol el yerine sağ elin niçin daha yetenekli olduğuna ayrıntılı bir şekilde henüz açıklama getiremiyor.