KÜRESEL LİDERLİK EĞİTİMİ 2016

“Yarının liderliği, bugün öğrencilerimizi nasıl eğittiğimize bağlı – özellikle de bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında.”

Barack Obama, 16 Eylül 2010

Amerika Birleşik Devletleri, bilim insanlarının, mühendislerinin ve yenilikçilerinin dehası ve yoğun çalışmasıyla büyük ölçüde küresel bir lider haline geldi. Fakat bugün, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında uzmanlık kazanan Amerikalı öğrenci sayısı oldukça az olduğundan ve bu alanlarda yetenekli öğretmen akışının yetersiz olmasından dolayı bu durum tehdit altında. Başkan Obama, bu hayati konularda yetkin öğrenci ve öğretmen sayısının arttırılmasına öncelik verdi.

İHTİYAÇ

Amerikan lise son sınıf öğrencilerinden sadece yüzde 16'sı matematiğe hakim ve STEM çerçevesinde kariyer yapmakla ilgileniyor. STEM alanlarında lisans çalışması yapanlar arasında bile, sadece yarıya yakın bir kısmı ilgili bir kariyerde çalışmayı seçmekte. Endüstrileşmiş ülkeler arasındaki sıralamalarda Amerika bir düşüş yaşıyor; matematikte 25, bilimde ise 17. sırada. Rekabetçi küresel ekonomimizde bu durum kabul edilemez.

HEDEFLER

Başkan Obama, STEM eğitimi için kesin bir öncelik belirtti: On yıl içinde, Amerikalı öğrencilerin "bilim ve matematik alanlarında orta sıralardan zirveye hareket etmeleri" gerekiyor. Spesifik olarak, önümüzdeki 10 yıl boyunca 100.000 mükemmel STEM öğretmeni yetiştirmek, işe almak ve bunu sürdürmek için halka çağrı yaptı. Ayrıca, yüksek okul ve üniversitelerden ek 1 milyon STEM alanında lisans eğitimi almış öğrenci mezun etmelerini istedi.  STEM eğitimindeki bu iyileştirmeler, ancak bu çalışmalara kadınlar, engelliler ve birinci nesil Amerikalılar da dahil olmak üzere Latin Amerikalılar, Afrikalı Amerikalılar ve diğer az temsil edilen gruplar katıldığında gerçekleşecektir.

PLAN

Obama yönetimi, STEM eğitim programlarını yeniden düzenlemek ve dört alanda federal yatırımların etkisini artırmak için, yeni ve yeniden yapılandırılmış fonlarla, tutarlı bir ulusal stratejiye olanak sağlayacaktır. Bu alanlar: K-12 talimatı, lisans eğitimi, mezun bursları ve sınıfın dışında gerçekleşen eğitim faaliyetleri. STEM programlarının yeniden düzenlenmesi, 11 kurum arasındaki 114 STEM eğitim programını pekiştirecek veya yeniden yapılandıracak ve STEM çabalarının teminini, etkisini ve görünürlüğünü artıracaktır. Pekiştirilmiş programlardan yaklaşık 180 milyon dolar dört temel reform alanında ön ayak olmak amaçlı Eğitim Bakanlığı'na, Ulusal Bilim Vakfı'na ve Smithsonian Enstitüsüne yönlendirilecek. Yönetim, STEM eğitimini iyileştirmek için federal çabaları koordine edecek ve düzenleyecek.

Eğitim Bakanlığı aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere birkaç yeni girişim başlatacak:

  • STEM İnovasyon Ağları (150 milyon dolar): Okul ilçeleri, kolejler ve diğer bölgesel ortakların bu ağları, gelecekteki STEM öğretmenlerini eğiterek, mevcut STEM eğitimcilerini destekleyerek, öğrencilere anlamlı ve ilgi çekici STEM öğrenme fırsatları sunarak ve mevcut STEM profesyonellerini bir sonraki nesil STEM liderleri ve yaratıcılarının eğitimlerine dahil ederek bu topluluklardaki STEM eğitimini artıracaktır. Bu fonların yaklaşık 5 milyon doları, etkili STEM eğitim stratejilerinin geniş bir alanda kabulünü teşvik etmek için tasarlanmış sağlam, büyük bir çevrim içi STEM eğitimcileri topluluğu kurmak için bir kenara bırakılacaktır.

  • STEM Öğretmen Yolları (80 milyon dolar): Bu yeni program, başkanın 100.000 etkin STEM öğretmenini hazırlama hedefini desteklemek için; yüksek ihtiyaç duyan okullar için yetenekli STEM eğitimcilerini toplayıp eğiten yüksek kaliteli programlara rekabetçi ödüller sağlıyor.

  • STEM Yüksek Öğretmen Toplulukları (35 milyon dolar): Bu program, Amerika'daki STEM eğitimini iyileştirmek için ülkenin önde gelen bilim ve matematik öğretmenlerini bünyesine katacak. Topluluklar, en başarılı STEM eğitimcilerini belirleyecek ve onları, yetenekli STEM eğitimcilerinin ulusal topluluğuna üyelik hakkı, okullarda ve toplumlarda öğretim liderleri olarak hizmet etme fırsatı ve liderlik ve hizmetleri karşılığında ek ücret sunarak ödüllendirecektir. Başkan'ın bütçesi, programın yürürlüğe girmesinden önce denenmesi için 35 milyon dolar sağlıyor.

Bu programlar birlikte STEM öğretim ve öğrenimini geliştirmeye yönelik etkin yaklaşımları belirleyecek ve uygulayacak; ülke çapında etkili STEM öğretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasını ve benimsenmesini kolaylaştıracak; STEM alanlarındaki öğrenci katılımını, ilgisini ve başarısını arttırmak için elle öğrenmeyi öncelik alan STEM eğitim deneyimlerini teşvik edecektir.