Grafiklerle Bilim Dallarındaki Esitsizlik

.

Bilgisayar bilimcisi bir kadın, ne yazık ki içinde bulunduğumuz yüzyılda ve hatta bir sonraki yüzyılda bile kendi alanında çalışan kadın ve erkek sayılarının eşit olduğunu göremeyecek. Geçtiğimiz 19 Nisan tarihinde, hakemli bilimsel dergi PLOS Biology’de yayınlanan çevrimiçi bir rapora göre bu alanda bu hızla gidilirse cinsiyetler arasındaki eşitsizliği kapatmak için 280 yıl gerekebilir.

Çalışma bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve tıp alanlarındaki cinsiyet uçurumunun ne zaman kapanacağı konusunda bazı tahminler sunuyor. Melbourne Üniversitesi’nden bilim insanları 2002’den 2016’ya kadar yayınlanan yaklaşık 5000 akademik dergi ve 10 milyondan fazla akademik makalede listelenen kadın ve erkek yazarların sayısını belirlemek için bir bilgisayar programı kullandı. Bu analize genellikle her iki cinsiyet için de ortak olan, kullanılan isimler dâhil edilmedi. Zaten bu ortak isimler toplam verinin %8’ini oluşturuyor ve büyük resmi görmemize aslında engel olmuyor. Oluşturulan veri tabanı araştırmacıların, yazarların cinsiyetlerinin hali hazırdaki oranı, bu oranın zaman içindeki değişim hızı ve cinsiyet eşitliğinin ne zaman kazanılacağı konularında tahmin yürütmelerine olanak tanıyor. Çalışmayı yürüten ekip, bilimsel makale yazarı kadın sayısının, bilimsel dalların her birinde çalışan kadın sayıları ile orantılı olduğunu belirtiyor.

Analiz edilen 115 disiplinin 87’sinde erkek yazarlar, kadın yazarlardan ciddi oranda fazla. Kadınlar hemşirelik ve ebelik de dâhil olmak üzere sadece 5 alanda erkeklerden daha fazla katılım oranına sahip. En az kadın çalışan oranı fizik, matematik ve kimya gibi temel bilim alanlarında görülüyor. Dolayısıyla cinsiyet eşitliğinin sağlanması bu alanlarda çok daha uzun sürecek. Araştırmacılar astrofizikte cinsiyet açığını kapatmak için yaklaşık 131 yıl, matematikte ise yaklaşık 60 yıl beklemek gerektiğini tahmin ediyor.

Sağlık alanında bu süre çok daha kısa olabilir. Araştırmacılar çevre sağlığı alanında yalnızca 16 yıl sonra eşit sayıda kadın ve erkek görebileceğimizi söylüyor. Üstelik şu an halk sağlığı alanında kadın ve erkekler yaklaşık olarak eşit oranlarda temsil ediliyor.

Araştırmacılar kadın-erkek arasındaki farkın kapatılması için kadınların daha az sayıda temsil edildiği alanlarda daha çok kadının istihdam edilmesi ve doğum izni konularında kolaylıklar sağlanması için yoğun çaba gösterilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Grafik, bilimsel makale yazarı kadın ve erkeklerin toplam sayılarına dayanan yeni tahminlere göre seçilen alanlarda çalışan kadın ve erkek sayılarında eşitliğin sağlanması için kaç yıl beklememiz gerektiğini gösteriyor. Halk sağlığı alanında hemen hemen eşit sayıda kadın ve erkek çalışırken, birçok disiplinde erkek sayıları kadınlardan çok daha fazla.

 

*Daha çok kadın çalışanın olduğu ebelik ve hemşirelik alanları ise iki istisna

Kaynak: sciencenews.org