Asit yağmuru nedir?

Asitik kimyasalların yağmur, kar, sis, çiy veya kuru parçacıklar halinde yeryüzüne düşmesine asidik yağmur adı verilir.  Karbondioksit çıkarıldıktan sonra damıtılmış olan su, nötr yani pH* 7'ye oranında olur. 7'den küçük pH değerine sahip olan sıvılar asidiktir; 7'den büyük bir pH'a sahip olanlar alkalidir*. Uygun pH değerlerinin dışında kalan suyun bitkiler, suda yaşayan hayvanlar ve altyapı üzerinde zararlı etkileri olabilir. Asit yağmuru, asit üretmek için atmosferdeki su molekülleri ile reaksiyona giren kükürt dioksit ve azot oksit emisyonlarından kaynaklanır. Bazı ülkeler 1970lerden beri kükürt dioksit ve azot oksitin atmosfere salınımını olumlu sonuçlarla azaltmak için çaba sarf ediyor. Azot oksit yıldırımlar sonucu oluşurken, kükürtdioksit ise volkanik patlamalar sonucu oluşur. 

1853'te asidik yağmur keşfedilmiş olmasına rağmen, bilim insanları 1960ların sonuna kadar bu süreci incelemeye devam eder. "Asit yağmuru" terimi 1872 yılında ortaya atılır. ABD'de asit yağmuru bilinci 1970lerde New York Times'ın New Hampshire'da bulunan Hubbard Brook Deneysel Ormanı'ndan yayınladığı çok sayıdaki zararlı çevresel etkilerin raporlarıyla ortaya çıkar. Endüstrileşmiş (sanayi çalışması yoğun) bölgelerde 2.4'ün altında yağmur ve sis sularında zaman zaman pH değerleri bildiriliyor. Endüstriyel asit yağmuru Çin ve Rusya'da önemli bir sorun. Bu ülkelerde yoğun olarak kükürt içeren kömürü ısı ve elektrik üretmek için yakan insanlar çevreye geri dönülmez şekilde zarar vermekte. Bu zararın bir kısmı havanın kirlenmesiyken, önemli bir diğer kısmı zamanla yükselen kirli havanın asit yağmuru olarak yeryüzüne düşmesi.

 

Asit yağmuru nüfus ve sanayinin büyümesiyle bir yandan artarken, bir yandan da gün geçtikçe daha sık karşılaşılır hale geliyor. Yerel kirliliği azaltmak için uzun boylu bacaların kullanılması, gazların bölgesel atmosferik dolaşıma salınmasıyla asit yağmurunun yayılmasına katkıda bulunuyor.

 

STEM alanında çalışacak kız çocuklar olarak çevreye zarar vermemeye özen gösteriyoruz. Çünkü temiz ve sürdürülebilir bir çevrenin çalışmalarımızın devamlılığı açısından önemli olduğunu biliyoruz!

*pH: 0 ile 14 arasında bir değerdir. Vücudumuzda ve çeşitli çözeltilerde bulunan asit ve baz oranını belirlemeye yardımcı olur. 

*alkali: çeşitli metallerin (sodyum, lityum, potasyum vb.) yapılarından bulunan hidroksite (bir bileşik türü) verilen addır.