Arastırma:

Geride bıraktıgımız 50 yıl içinde çocuklar bilim alanını nasıl görüyor?

-

.

Yapılan yeni bir araştırma, Amerika’daki çocukların önceki yıllara göre daha fazla bilim kadını çizmeye başladıklarını gösteriyor.

“Bir Bilim İnsanı Çiz” testi, sosyologlar tarafından 1960’lı yıllardan bu yana çeşitli çalışmalarda kullanılıyor. Amerika’daki Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu testin geride bıraktığımız 50 yılını inceledi. 1960 ve 70’li yıllarda çocukların %1’den azı bir bilim insanı çizmeleri istendiğinde kadınları resmetmiş. Bu oran 1980 ve günümüz yıllarında %28’e ulaşmış durumda. Ancak hala çocuklar, bilim insanı resmederken geleneksel bir erkek figürünü daha sık kullanıyor.

Araştırmacılardan Profesör Alice Eagly, “Bu durum çocukların yaşı ilerledikçe değişiyor; çünkü çocuklar büyüyüp dış dünya ile daha çok etkileşime geçtikçe bilim dünyasındaki erkek egemenliğini daha çok fark ediyor” diyor. Çalışmanın başındaki isim, David Miller ise şunları ifade ediyor: “Çocukların kadınlardan çok erkek bilim insanı çizmeleri aslında kendi çevrelerinin bir yansıması. Belirli çalışma alanlarındaki kadın sayısının azlığı göz önüne alındığında eşit oranlar zaten bekleyemeyiz. Ancak yine de çocukların, alışılagelmiş kalıpların zamanla dışına çıktıklarını görmek cesaret verici.”

1960’lardan bu yana bilim alanında çalışan kadınların sayısında ciddi bir artış görülse de kız çocukların %58’si, erkek çocukların %96’sı hala “bilim adamı” çiziyor. 2013 yılına geldiğimizde Amerika’da bilim kadınlarının %49 biyoloji, %35 kimya ve %11 oranında fizik ile astronomi alanlarında çalıştığı görülüyor.

Çalışmada yer almayan Berlin Özgür Üniversitesi(Freie Universität Berlin)'nden Bianca Reinisch farklı bir unsura dikkat çekiyor ve çocukların bu çalışmalar esnasında etraflarındaki poster gibi görsellerden ve onlara bu çalışmanın aktarılış biçiminden de etkilenmiş olabileceklerini ifade ediyor. Profesör Eagly, çalışmanın kusursuz olmadığını belirterek yine de çocukların, test edildiklerini bilmeden konu hakkındaki görüşlerini ölçmede önemli bir ölçek olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar, medya stereotiplerinin de çocukların yaşları ilerledikçe görüşlerinde önemli bir etken olduğunu belirtiyor. Detayları belli olan çizimlerden yola çıkıldığında, çoğu bilim insanının laboratuvar önlüğü giyip gözlük taktığı gözlemlenirken çizimlerdeki bütün bilim insanlarından ortalama %79’unun beyaz olduğu ortaya çıkıyor.

Dikkat çeken bir başka nokta ise bu testin çocukları iki cinsiyetten birini seçmeye yönlendirmesi. Bu araştırmada resimlere “belirsiz” sınıflandırması yapılmış olsa da Bianca Reinisch, daha önceki çalışmalarda çocuklara yalnızca iki seçenek sunulmuş olmasının çok yüksek bir olasılık olduğunun altını çiziyor.

Bir başka çalışma için çocuklardan bir öğretmen çizmeleri istendiğinde çocuklardan yalnızca çeyreğinin erkek öğretmen resmettiği görülüyor. Bu da cinsiyet kalıp yargılarının farklı meslek dallarında da kendini gösterdiğini ortaya koyuyor.

Kaynak: bbc.com

Çeviri: Berna Köse

Fotoğraflar: Vasilia Christidou