Bilim ve Teknolojide Kadın Tarihi:
Benim STEM Hikayem: Hülya Senkon

.

13 Temmuz 1941'de İstanbul'da dünyaya gelen Hülya Şenkon, 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nin Matematik-Fizik Bölümü'nden mezun olur. 1963 yılında lisansüstü öğrenimine başlayan bilim insanı, Ocak 1966'da Matematik-Fizik Bölümü Anabilim Dalı'na asistan olarak atanır. Haziran 1966'da "5. Derece Denkleminin Cebirsel ve Transandant Metodlarla Çözülebilmesi Problemi" konulu çalışmasıyla yüksek lisansını; Mayıs 1972'de "Kompleks ve p-adik Alan Üzerinde İki Fonksiyonun Aritmetik Anlamda Cebirsel Bağlılığına Dair Bazı Sonuçlar ve Bunların Birkaç İrrasyonellik İspatına Uygulanması" konulu teziyle doktorasını tamamlar. Bundan sonra "Eisenstein Teoremi'nin Schneider Tarafından Verilen Karşıtı" konusunda çalışmalarını sürdüren Şenkon, Kasım 1977'de doçent derecesi alır. Ekim 1988'de aynı Anabilim Dalı'nda profesör kadrosuna atanan bilim insanı, Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Matematik Bölümü Başkanlığı, İ.Ü. Fen Fakültesi Nazım Terzioğlu Matematik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği ve Editör Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunur. Çeşitli tarihlerde Diyarbakır, Marmara ve Boğaziçi Üniversiteleri'nin Matematik Bölümleri'nde dersler verir Hülya Şenkon. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi’nden emekli olan bilim insanı bu tarihten itibaren İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik-Bilgisayar Bölümü'nde görev yapmaya başlar. 2007-2008 akademik yılı güz döneminin sonuna kadar İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü'nde lisans ve lisansüstü programlarının oluşturulması ve yürütülmesinde, bölüm seminerleri ve ulusal toplantıların düzenlenmesinde aktif olarak çalışır. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Rusça bilen Şenkon, Türk Matematik Derneği Genel Sekreterliği ile Hava Harp Okulu'ndaki görevini de vefatına dek sürdürür.

Bilim insanı 15 Şubat 2008 tarihinde aramızdan ayrılır.